Home > Behandeling van hartfalen / hartzwakte

Behandeling van hartfalen / hartzwakte

Omdat hartfalen niet helemaal is te genezen, is de behandeling van de aandoening erop gericht de klachten te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren. De behandeling bestaat uit de volgende onderdelen:

Medicatie

Voor patiënten met hartfalen bestaan verschillende soorten medicijnen. Deze zijn bedoeld om het hart zoveel mogelijk te ontlasten en de pompkracht te vergroten, en om zwellingen onder controle te houden door een teveel aan vocht af te drijven. Over het algemeen moeten de medicijnen het hele leven worden gebruikt. Medicijnen tegen hartfalen omvatten:

 • ACE-remmers (voorkomen vernauwing van bloedvaten en verlagen de bloeddruk, en verlagen de hoeveelheid natrium en water in het lichaam)
 • Bètablokkers (verlagen de hartslag en de bloeddruk)
 • Vasodilatatoren (verwijden de bloedvaten)
 • Cardiale glycosiden (versterken de hartslag en verbeteren de bloeddoorstroming in het lichaam)
 • Diuretica (plastabletten; verminderen de hoeveelheid vocht in het lichaam)
 • Aldosteron antagonist; is ook een soort plastablet maar werkt anders dan de bovenstaande plastabletten
 • Selectieve sinusknoop If remmer (zorgt voor selectieve verlaging de hartslag)

Bij ernstig hartfalen kan de patiënt na opname in het ziekenhuis medicijnen geïnjecteerd krijgen die het hart snel versterken.

Operatie

Bij hartfalen is opereren in een beperkt aantal gevallen mogelijk. Wanneer medicijnen en aanpassing van de levensstijl geen vermindering van de klachten bieden, bekijkt de specialist of de patiënt in aanmerking komt voor een operatie. De volgende vormen van opereren zijn mogelijk:

 • ICD: Mensen met ernstig hartfalen hebben een verhoogde kans op levennsbedreigende hartritmestoornissenBij deze patienten is het zinvol om een ICD (Inwendige Cardio Defibrillator) te implanteren om levensbedreigende snelle hartritmestoornissen te stoppen. Dit kleine metalen apparaatje wordt, net als een pacemaker, onder de huid geïmplanteerd. Vanuit het kastje wordt door de holle ader een of meer draden naar het hart gelegd.
 • Cardiale resynchronisatietherapie (CRT): bij patiënten met ernstig hartfalen waarbij de twee kamers van het hart door de hartziekte niet synchroon kloppen kan CRT toegepast worden. Dit is tevens een metalen kastje wat onder de huid geïmplanteerd wordt en van waaruit draden via de aders naar het hart lopen. CRT zorgt ervoor dat de kamers van het hart synchroner gaan samentrekken zodat het hartfalen vermindert.
 • Bypassoperatie: Wanneer hartfalen wordt veroorzaakt door geblokkeerde kransslagaders kan een bypassoperatie een optie zijn.
 • Hartklepoperatie: Bij verminderde werking van een hartklep kan een hartklepoperatie tot de mogelijkheden behoren. Hierbij worden een of meer kleppen hersteld of vervangen.
 • Linker ventrikel steunhart (left ventricular assist device, LVAD): Een LVAD is een apparaat dat het linker ventrikel (de kamer van het hart die bloed naar de rest van het lichaam pompt) ondersteunt. Tegenwoordige LVAD’s zijn draagbaar en weliswaar verbeterd, maar nog niet geschikt als vervanging van een harttransplantatie. Daarom kunnen ze worden gebruikt in de tijd dat de patiënt op een harttransplantatie wacht.
 • Harttransplantatie: Bij levensbedreigend hartfalen kan een harttransplantatie nodig zijn. Door het tekort aan geschikte donorharten kan het echter lange tijd duren voordat tot harttransplantatie kan worden overgegaan. Ook is het mogelijk dat het lichaam het nieuwe hart zal afstoten. Om dit tegen te gaan, worden nieuwe medicijnen (immunosuppressiva) gebruikt, die de afstoting van getransplanteerd weefsel blokkeren. De selectiecriteria voor patiënten die een harttransplantatie nodig hebben, zijn streng. Alleen patiënten met een redelijke levensverwachting buiten de hartziekten, bij wie geen enkele andere behandeling helpt en die zonder donorhart zeker zullen sterven, kunnen op de wachtlijst voor harttransplantatie worden gezet.

Aanpassen van de levenswijze

Afhankelijk van de ernst van de klachten hebben patiënten met hartfalen het verloop van hun ziekte voor een deel zelf in de hand; door aanpassing van hun levenswijze kunnen ze de klachten verlichten. Bij hartfalen worden onder andere de volgende leefregels aanbevolen:

 • Volgen van een zoutarm dieet. Zout houdt vocht vast, waardoor hart en nieren meer vocht moeten verwerken. Hierdoor wordt het hart onnodig extra belast. Beperking van zoutconsumptie is een van de belangrijkste dingen die de patiënt kan doen om de gevolgen van hartfalen te beperken. Meestal wordt een zoutinname van ongeveer één theelepel (2,4 gram) per dag geadviseerd.
 • Volgen van een vochtarm dieet. Bij hartfalen moet de inname van vocht beperkt worden, meestal tot 1,5-2 liter per dag.
 • Volgen van een gezond dieet. Dit houdt in: veel fruit, bladgroenten, volle granen, veel vezelrijke producten en weinig vet.
 • Stoppen met roken. Stoppen met roken zorgt ervoor dat de kortademigheid verbetert.
 • Alcoholgebruik beperken. Bij meer dan twee alcoholische consumpties per dag gaat de bloeddruk omhoog. Ook in combinatie met medicijnen is het vaak aan te raden het alcoholgebruik te beperken.
 • Verminderen van stress. Stress kan de bloeddruk verhogen en het hart extra belasten. Ontspanning en/of meditatie werken goed tegen stress.
 • De lichaamsbeweging aanpassen. Hoeveel lichaamsbeweging een patiënt met hartfalen nodig heeft, hangt af van de ernst van de klachten. De ene patiënt kan baat hebben bij geregelde lichaamsbeweging, terwijl lichaamsbeweging bij ernstig hartfalen niet is aan te raden.