Home > Ernst van de ziekte

Ernst van de ziekte

Hartfalen is een chronische ziekte en behandeling is erop gericht de slechte werking van het hart te verbeteren, of in elk geval niet te laten verergeren. Het is echter zeer moeilijk het hart weer zijn oude pompkracht terug te laten krijgen. In feite is de ziekte onomkeerbaar, en een patiënt met hartfalen houdt dat voor de rest van z’n leven. Symptomen kunnen met de juiste medicijnen en een gezonde levensstijl wel verminderen.

Om te voorkomen dat de pompfunctie van het hart verder achteruitgaat, is het vooral belangrijk dat hartfalen in een zo vroeg mogelijk stadium wordt opgespoord. Hoe langer het duurt voordat de diagnose hartfalen wordt gesteld, hoe groter de invloed op het dagelijks functioneren van de patiënt. In latere stadia kan hartfalen levensbedreigend zijn.

Indeling in klassen

Om aan te geven hoe erg het met een patiënt met hartfalen is gesteld, is de aandoening ingedeeld in vier klassen:

Klasse 1: de patiënt heeft geen klachten
Klasse 2: de patiënt heeft klachten tijdens flinke inspanning
Klasse 3: de patiënt heeft klachten bij matige inspanning
Klasse 4: de patiënt heeft al klachten bij lichte inspanning of rust

De behandeling en de daaraan gerelateerde levensverwachting zijn afhankelijk van de ernst van de klachten.