Home > Het stellen van de diagnose hartfalen / hartzwakte

Het stellen van de diagnose hartfalen / hartzwakte

De diagnose hartfalen kan vaak aan de hand van de symptomen en van de voorgeschiedenis van de patiënt worden vastgesteld. Ook luistert de arts met een stethoscoop naar aanwijzingen voor klepafwijkingen of vocht in de longen. Verder kijkt hij of de patiënt vocht vasthoudt in de benen en of de lever gezwollen is.

Omdat de klachten in het algemeen echter ook op tal van andere ziekten kunnen wijzen, moet er aanvullend onderzoek plaatsvinden. De technieken waarmee de diagnose kan worden bevestigd zijn onder andere:

  • ECG (elektrocardiogram ofwel hartfilmpje): met elektroden die op borst en ledematen zijn bevestigd, worden de elektrische impulsen van het hart vastgelegd om de hartslag te controleren.
  • Röntgenfoto van de borstkas: door middel van een röntgenfoto worden de grootte en de vorm van hart en bloedvaten die het hart van bloed voorzien zichtbaar gemaakt. Op deze manier kan worden vastgesteld of het hart vergroot is en/of er vocht in de longen zit.
  • Echocardiogram (echo): de pompwerking van het hart en de werking van de kleppen wordt met ultrasone golven (geluidsgolven) zichtbaar gemaakt.
  • Inspanningsonderzoek: het te gebruiken type inspanningsonderzoek (fietstest of loopband) is onder andere afhankelijk van de ECG. Er zijn ook inspanningstests die gebruikmaken van hartstimulatoren en ingespoten kleurstoffen.
  • Hartkatheterisatie: in een slagader in de lies wordt een lange dunne flexibele buis (katheter) ingebracht en naar het hart geleid om de druk in het hart te meten. Daarbij kan een kleurstof worden geïnjecteerd om eventuele blokkades of vernauwingen in de kransslagaders te vinden.
  • MRI-onderzoek: bij MRI-onderzoek (Magnetic Resonance Imaging) wordt met behulp van een sterke magneet een beeld verkregen van het hart en de grote slagaders. Met dit onderzoek kan men goed naar structurele afwijkingen van de hartspier kijken. Ook de werking van de kleppen en het hartspierfunctie kan goed in beeld gebracht worden.
  • Nucleair onderzoek, zie verder de informatie op zustersite Hartaanval.nl
  • CT-scan van de kransslagaderen, zie verder de informatie op zustersite Hartaanval.nl