Home > Hoe vaak komt hartfalen voor

Hoe vaak komt hartfalen voor

Het aantal patiënten met hartfalen in Nederland stijgt. Vooral onder 75-plussers komt hartfalen steeds vaker voor. Dit kan het gevolg zijn van een hartaandoening op jongere leeftijd die met medicijnen en ingrepen als dotteren onder controle is gehouden, waardoor het hart is verzwakt.

Per jaar worden in Nederland ongeveer 35.000 mensen geconfronteerd met hartfalen en de gevolgen daarvan. Het voorkomen van hartfalen neemt toe met de leeftijd en het merendeel van de mensen die hartfalen krijgen is ouder dan 75 jaar. Naar schatting leven er op dit moment in Nederland ongeveer 180.000 patiënten met hartfalen.