Home > Oorzaken hartfalen

Oorzaken hartfalen

Hartfalen is een complexe aandoening waar vaak een combinatie van oorzaken achter zit. Momenteel wordt hartfalen het vaakst veroorzaakt door:

 1. Hartinfarct (myocardinfarct of acuut coronair lijden). Een hartinfarct leidt tot het afsterven van een gedeelte van de hartspier, wat een verminderde werking van het hart tot gevolg kan hebben.

Zo’n dertig jaar geleden was de belangrijkste oorzaak:

 1. Langdurige hoge bloeddruk. Een hoge bloeddruk leidt ertoe dat het hart harder moet werken. Als dit lang genoeg duurt, wordt de hartspier dikker en stijver, waardoor het bloed niet goed meer rondgepompt kan worden. Hoge bloeddruk kan tegenwoordig echter goed worden behandeld, waardoor dit niet meer de voornaamste, maar de tweede oorzaak van hartfalen is.

Dan zijn er nog diverse andere oorzaken van hartfalen, waaronder:

 1. Slecht werkende hartkleppen. Dit kan een lekkende hartklep of een hartklepvernauwing zijn.
 2. Hartritmestoornis. Bij een stoornis van de hartslag kan het bloed minder goed door het hart worden rondgepompt.
 3. Cardiomyopathie (ziekten van de hartspier). Bij cardiomyopathie is de hartspier verwijd en verdikt.
 4. Infectie van de hartkleppen en/of de hartspier.
 5. Schade aan het hart als gevolg van alcohol- of drugsgebruik.

Hartfalen kan ook het gevolg zijn van:

 1. Aangeboren hartgebreken.
 2. Erfelijkheid.

In het laatste geval (erfelijkheid) gaat het eerder om de verschijnselen die tot hartfalen leiden. Zo kunnen kransslagadervernauwing, hoge bloeddruk en aangeboren hartafwijkingen genetisch bepaald zijn.

Naar schatting wordt 70-80% van de gevallen van chronisch hartfalen veroorzaakt door coronaire arteriële aandoeningen, circa 10% door aandoeningen aan de hartklep en nog eens 10% door cardiomyopathieën.

Risicofactoren

Er zijn diverse risicofactoren voor chronisch hartfalen:

 • Voorgeschiedenis van hart- en vaatziekte
 • Roken
 • Hypertensie
 • Hyperlipidemie

Diabetes

Ook mensen met diabetes hebben een verhoogde kans op hartfalen. Dit heeft te maken met de symptomen van diabetes, zoals een hoge bloeddruk, overgewicht en een hoog cholesterolgehalte.