Home > Prognose bij hartfalen

Prognose bij hartfalen

Volgens de statistieken is hartfalen een ernstige aandoening en is de levensverwachting slecht: zo’n vier jaar voor chronisch hartfalen en minder dan één jaar voor ernstig hartfalen. Dit is minder dan voor de meeste soorten kanker. Toch moet in gedachten worden gehouden dat statistieken zijn gebaseerd op gemiddelden en dat geen enkele patiënt gelijk is. De werkelijke levensverwachting hangt van verschillende factoren af, waaronder:

  • de ernst van de aandoening
  • de leeftijd van de patiënt
  • de reden van het hartfalen
  • de mate van effectiviteit van de behandeling
  • de wil van de patiënt om zijn of haar levenswijze aan te passen