Home > Symptomen van hartfalen / hartzwakte

Symptomen van hartfalen / hartzwakte

Doordat het hart het bloed niet meer krachtig genoeg kan rondpompen, kan een persoon met hartfalen de volgende symptomen hebben:

  • Kortademigheid, al dan niet na inspanning
  • Vermoeidheid
  • Benauwdheid
  • Angina pectoris (pijn op de borst)
  • Koude handen en voeten door slechte bloedcirculatie
  • Verminderde eetlust
  • Slaapproblemen
  • Vasthouden van vocht, wat resulteert in zwellingen, vooral van de enkels

Natuurlijk hebben de meeste mensen wel eens last van bovengenoemde symptomen en hoeft iemand zich niet direct ongerust te maken als hij of zij eens wat sneller moe is. Het is meestal een combinatie van klachten die erop wijst dat het hart niet naar behoren functioneert.

Doordat hartfalen een geleidelijk verloop heeft, kan iemand de ziekte al enkele maanden of zelfs jaren hebben voordat zich de eerste symptomen aandienen. Toch is het belangrijk dat hartfalen in een vroeg stadium wordt opgespoord, zodat geprobeerd kan worden de pompfunctie van het hart niet verder achteruit te laten gaan.

Gevaarlijke symptomen

De gevaarlijkste symptomen die optreden bij hartfalen zijn hartritmestoornissen en vocht in de longen. Een hartritmestoornis kan levensbedreigend zijn en tot een hartstilstand leiden. Bij vocht in de longen is snel medische hulp vereist.